Retur og garanti - Måndalen

Retur og garanti

 • Innledning
  Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.
 • Avtalen
  Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.
 • Partene
  Selger: Firmanavn: Måndalen Trevare AS Kontaktadresse: Sørsidevegen 1765, 6386 Måndalen Epost: kundeservice@mandalen.no Telefonnr.: +47 90677541 Organisasjonsnummer: 999600689 Kjøper: Den som foretar bestillingen.
 • Priser
  Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje mm) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av mervediavgift).
 • Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
 • Ordrebekreftelse
  Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
 • Betaling
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. På nettbutikken er det sikker betaling via Klarna Checkout, da selger har inngått avtale med Klarna. Se Klarna sine betingelser.
 • Levering
  Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkte som er angitt i ordrebekreftelse. Skal varen sendes til kjøper, plikter selger å sørge for å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er kjøper sin gateadresse med mindre annet er avtalt mellom partene.

Måndalen Trevare AS

Sørsidevegen 1765, 6386 Måndalen

Organisasjonsnummer: 999 600 689

14 dagers angrerett