I over 65 år har vi forsynt våre kunder med kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Måndalen Gruppen er et moderne helintegrert industrikonsern, som tar ansvar for hele produksjonsprosessen fra råstoff til sluttprodukt. Hele vareflyten blir nøye overvåket steg for steg. Vi skal være kjent for presisjon i alle prosesser – på den måten skaper vi merverdi for våre kunder.

Måndalen Gruppen er gjennom Måndalen Trevare en ledende produsent av viktig komponenter og ferdigvarer til sterke merkevarer som blant annet Wonderland og Slettvoll.

I de senere årene har vi gradvis bygget opp ny kompetanse som underleverandør til store prosjekter hovedsakelig innen hotellnæringen. Måndalen Prosjekt er nå definert som et satsningsområde med hele landet som hjemmemarked. 

Et annet satsingsområde er Måndalen Treprodukter hvor vi sourcer og tilrettelegger leveranser innen laminat for store deler av møbelindustrien.

I sum tilbyr vi våre kunder en totalkompetanse.