Spesiallaminat

Et laminat er oppbygd av finerlameller, tykkelse fra 0,4-2,5mm. Dette kan variere ut i fra hva som skal lages og hvor stor radien er i bøyen. Den mest brukte finer tykkelse er 1,5mm. Ved bruk av 1,5mm så er minste radien 30mm - det må brukes tynnere finer for mindre radier. Normal bredde på finer er 410mm dette kan også varieres, utover 410mm vil det bli spesial former. Fineren legges annenhver med lameller og lim.

Til oppvarming /herding av lim brukes motstands oppvarming (vanlig strøm fra nett) eller høyfrekvens (microbølger) som gir en veldig rask oppvarming.  Med motstands oppvarming så vil laminatet få tilført en jevn varme som gir et stabilt laminat.

Når kunden ønsker det kan vi splitte opp laminatet i den bredde som kunden ønsker. Vi kan også produsere ferdig møbeldeler klar til montering.