Tegning & prosjektering

Måndalen Trepodukter tegner alle modeller og deler i 3D, SolidWorks. Dette for å kunne presentere modellene visuelt til kunde. Vi lager også komplette produksjonstegninger på alle produkter.

Vi tegner og prosjekterer ut i fra kundens ønsker, gjerne i samarbeid med designer etter behov:

  • Gjennom gang av ”ide” med kunde
  • Uttegning av forslag på produktløsning
  • Direkte kontakt med designere.
  • Lage ”mokup” slik at det er mulig å kunne ta og sitte på produktet.
  • Lage prøveserie
  • Alle våre tegninger blir laget i 3D - både tegninger for visning og produksjonstegninger.
  • Innhente priser for leveranse ferdig levert kunde.

Vi har med andre ord en komplett servicerange.